ทุนนิยม มันเลวจริงหรอ ?

0
20

ทุนนิยม มันไม่ดี! ทำไมหลาย ๆ ที่ในโลกถึงยังใช้ระบบทุนนิยม ! ระบบทุนนิยม เป็นความเชื่อในการบริหารจัดการความโลภของมนุษย์เพื่อให้มนุษย์พัฒนาต่อไป

ทุนนิยม คือ

ทุนนิยมหรือ Capitalism คือระบบเศรษฐกิจที่คนทุกคนสามารถมีความเป็นเจ้าของสิ่งของต่าง ๆ เพื่อนำไปพัฒนาต่อเป็นผลผลิตและสามารถทำกำไรได้จากสิ่งนั้น เพื่อให้เกิดการค้าอย่างเสรีนั่นเองครับ

ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ทำให้เกิดการแข่งขันกันอย่างเสรี การแข่งขันจึงนำมาซึ่งการพัฒนา ของสินค้า ผลผลิตและบริการ ซึ่งทำให้เป็นปัจจัยในการพัฒนาของมนุษย์

จุดเริ่มต้นของทุนนิยม

ถูกพัฒนาช่วง ๆ คริสต์ศตวรรษที่ ที่ 18,19 และ 20 หรือพูดง่าย ๆ คือถูกพัฒนามาตลอดตั้งแต่ ช่วงที่มีการปฏิวัติฝรั่งเศสจนถึงปัจจุบัน ผ่านสภาวะแวดล้อมภายนอกหลาย ๆ อย่างเช่นช่วง The Great Depression ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่ของโลก หลังสงครามโลกครั้งที่ 1 ที่ส่งผลเป็นวงกว้างกับโลกรวมถึงประเทศไทยจึงเกิดการปฏิวัติสยามในปี ค.ศ. 1932 (พ.ศ. 2475) ซึ่งก็ถูกพัฒนาต่อมาเรื่อย ๆ ในสภาพแวดล้อมที่ต่างกันไป

ทุนนิยมคือระบบที่ปล่อยให้กลไกตลาดเป็นคนกำหนดราคาระหว่างผู้ซื้อผู้ขายได้อย่างเสรีตามความสมัครใจ
โดยอิงกับความต้องการ (Demand) และผลการผลิต (Supply)
โดยปราศจากการแทรกแซงของรัฐให้มากที่สุดนั้นเองครับ โดยที่ทุกคนสามารถเป็นเจ้าของทรัพย์สินได้ และถูกปกป้องโดยสัญญาที่ชัดเจนบังคับใช้ได้ตามกฎหมาย ที่คุ้มครองตั้งแต่ระดับบุคคลไปจนถึง นิติบุคคล

ซึ่งรัฐที่มีส่วนสำคัญมากที่ทำให้ระบบทุนนิยมเป็นไปตามอุดมการณ์ที่แท้จริง คือการออกกฎหมายต่าง ๆ ที่ไม่ก่อให้เกิดการเอา

กฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการค้า และสามารถมีปัจจัยที่เอื้อต่อการแข่งขันของคนในประเทศและสินค้าบางประเภทอย่างกำแพงภาษีนำเข้า หรือภาษีสำหรับสินค้าบางประเภทอีกด้วยหากใช้ได้อย่างถูกวิธี

  • เปรียบยกตัวอย่างเช่น
  • กฎหมายคุ้มครองแรงงาน
  • กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมมลพิษหรือการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
  • คุ้มครองผู้บริโภค

ทุนนิยมจริง ๆ มีเพื่ออะไร ?

ทุนนิยมมีขึ้นเพื่อเอื้อไม่ให้เกิดการเอาเปรียบ แต่มันจะเป็นไปไม่ได้เลยหากปราศจากการสนับสนุนของรัฐ
เกี่ยวกับการป้องกันการผูกขาดของตลาด ซึ่งหากปล่อยให้มีการผูกขาดของตลาด ผู้ที่มีทรัพยากรเยอะกว่า (ในระดับต่างกันมาก)
ก็จะมีความได้เปรียบเกินไปจนไม่สามารถทำให้เกิดการแข่งขันได้อย่างเสรีจริง ๆ และเมื่อนั้นระบบทุนนิยมจะกลายเป็น
“ทุนนิยมสามานย์” จริง ๆ

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่